EN
ДСК Лизинг АД предлага лизинг на нови и употребявани товарни автомобили за юридически лица при конкурентни пазарни условия:

Стандартни условия за финансов лизинг

Обект на лизинг

Нови товарни автомобили.
Употребявани автомобили (не по-стари от 7 год. в края на лизинговия период).

Финансирана сума

Минимум 10000 евро без ДДС.
Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.

Авансова вноска

Нови товарни автомобили – минимум 10%.
Употребявани товарни автомобили - при възраст до 2 год. – минимум 15%, над 2 год. – минимум 20%.

Срок на лизинга

Нови товарни автомобили – до 60 месеца.
Употребявани товарни автомобили - до 60 месеца.

Лизингови вноски

Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор).

Валута на лизинговите договори

Евро.

Застраховки

Автокаско и Гражданска отговорност.