EN
ДСК Лизинг АД предлага лизинг на новo и употребяванo производствено оборудване за юридически лица при конкурентни пазарни условия:

Стандартни условия за финансов лизинг

Обект на лизинг

Ново производствено оборудване.
Употребявано производствено оборудване - не по-старо от 12 год. в края на лизинговия период.

Финансирана сума

Минимум 10000 евро без ДДС.
Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.

Авансова вноска

Ново производствено оборудване – минимум 15% (ако клиентът е с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%).
Употребявано производствено оборудване – минимум 20%.

Срок на лизинга

Ново производствено оборудване – до 60 месеца.
Употребявано производствено оборудване - до 60 месеца.

Лизингови вноски

Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор).

Валута на лизинговите договори

Евро.

Застраховки

Автокаско и Гражданска отговорност.