EN
ДСК Лизинг АД предлага лизинг на нови и употребявани земеделски машини за юридически лица при конкурентни пазарни условия:

Стандартни условия за финансов лизинг

Обект на лизинг

Нови земеделски машини.
Употребявани земеделски машини - не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период

Финансирана сума

Минимум 10000 евро без ДДС.
Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.

Авансова вноска

Нови земеделски машини – минимум 15%.
Употребявани земеделски машини – минимум 20%.

Срок на лизинга

Нови земеделски машини – до 48 месеца.
Употребявани земеделски машини - до 48 месеца.

Лизингови вноски

Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор).

Валута на лизинговите договори

Евро.

Застраховки

Автокаско и Гражданска отговорност.