EN
ДСК Лизинг АД предлага лизинг на нови и употребявани строителни машини за юридически лица при конкурентни пазарни условия:

Стандартни условия за финансов лизинг

Обект на лизинг

Нови строителни машини.
Употребявани строителни машини - не по-стари от 12 год. в края на лизинговия период.

Финансирана сума

Минимум 10000 евро без ДДС.
Финансиране на ДДС - лизингополучателят изплаща ДДС разсрочено за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски.

Авансова вноска

Нови строителни машини – минимум 15% (за клиенти с годишен оборот под 1 млн. лв – минимум 20%).
Употребявани строителни машини– минимум 20%.

Срок на лизинга

Нови строителни машини – до 60 месеца.
Употребявани строителни машини - до 60 месеца.

Лизингови вноски

Месечни, изчислени на база 3-месечен Euribor (за предварителна оферта, моля, ползвайте нашия лизингов калкулатор).

Валута на лизинговите договори

Евро.

Застраховки

Автокаско и Гражданска отговорност.