EN
  • Начало
  • Правила и условия за ползване

Общи условия

Настоящата страница е собственост на ДСК Лизинг АД.

Интернет страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел.Страницата предоставя основна информация за продукти и услуги на банкиране на дребно, такива, предназначени за малки и средни предприятия, за корпоративни клиенти и младежки групи от потребители, и съдържа връзки към дружествата от Група ДСК. Никаква част от тази информация, обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на продуктите и услугите на Банката. ДСК Лизинг АД си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на ДСК Лизинг АД.

Отговорности

Въпреки че всички дружества от Група ДСК полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. ДСК Лизинг АД и Група ДСК не носят отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.

Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.

ДСК Лизинг АД не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата.

ДСК Лизинг АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.
Бисквитките са малки по размер текстови файлове, които се запазват на потребителския компютър или мобилно устройство, когато се посещава определена уеб страница. Те позволяват на уебсайта да запаметява избраните предпочитания и/или действия(като например потребителско име, език и други настройки) за определен период от време, за да се избегне повторното им въвеждане при всяко следващо посещаване на сайта.

ДСК Лизинг се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите он-лайн посредством попълнени формуляри.

Използваните бисквитки събирани от трети страни като Google Analytics, служи за статистически анализ на клиентската аудитория и не съдържа лични данни, нито информация посредством, която може да се установи самоличността на даден посетител.

Свързани Интернет страници

ДСК Лизинг АД е част от Група ДСК, в която са включени няколко дружества, които имат собствени търговски наименования. Всяко от свързаните дружества има своя Интернет страница, на която предлага информация за своите продукти и услуги.

Потребителите да имат предвид, че ДСК Лизинг не е анализирал съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. Група ДСК, нейното управително тяло, нейните служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет страници.

Група ДСК си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ДСК Лизинг АД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на Група ДСК.