EN
  • Начало
  • Информация за контакт с нас
ДСК Лизинг АД
1303 София, бул. "Тодор Александров" № 28, ет. 4
Идентификационен номер: 131413749
Телефон: 0700 18 181
E-mail: auto@dskleasing.bg
URL: www.dskleasing.bg
Продажби
Кирил Спиров
тел.: 02/ 810 05 10
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: kiril.spirov@dskleasing.bg
Клон Пловдив
Лъчезар Василев
тел.: 02/ 810 05 69
E-mail: Lachezar.Vasilev@dskleasing.bg
Клон Бургас
Росен Черкезов
тел.: 056/ 826 964, 02/ 810 05 40
GSM: 0879 545 363
факс: 056/ 826 964
E-mail: Rosen.Cherkezov@dskleasing.bg
Клон Стара Загора
Иван Иванов
тел.: 02/ 810 05 60, 042/ 601 174
GSM: 0884 555 188
факс: 042/ 601 174
E-mail: ivan.ivanov@dskleasing.bg
Клон Велико Търново
Боряна Милева
тел.: 02/ 810 05 76
GSM: 0877 664 047
E-mail: Boryana.Mileva@dskleasing.bg
Бек-офис
Мария Секалова
тел.: 02/ 810 05 28
GSM: 088 455 51 82
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: Mariya.Sekalova@otpleasing.bg
Застраховки
Владимир Канцов
тел.: 02/ 810 05 23
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: vladimir.kantsov@dskleasing.bg
Милена Милева
тел.: 02/ 810 05 12
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: milena.mileva@dskleasing.bg
Анна Михайлова
тел.: 02/ 810 05 54
GSM: 0884 55 51 86
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: anna.mihaylova@dskleasing.bg
Дължими плащания и фактуриране
Бисер Иванов
тел.: 02/ 810 05 37
GSM: 0884 555 190
E-mail: biser.ivanov@dskleasing.bg