EN
ДСК Лизинг АД предлага и следните съпътстващи лизинга услуги:

  • Застрахователно посредничество за лизингованите активи по време на лизинговия период, а по желание на клиента и след него.
  • Регистрация на пътни превозни средства в КАТ – лизингополучателите получават автомобилите си регистрирани в КАТ и готови за експлоатация.
  • Митническо освобождаване – ДСК Лизинг урежда митническите формалности по вноса на лизинговите активи, които се закупуват директно от чужбина.