EN
2016
5 яну
Промяна в Кодекса за застраховане касаеща лизингополучателите по ДФЛ
Уважаеми Клиенти,

Във връзка с приетия нов Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г., Ви уведомяваме, че на основание чл. 384, ал. 1 от Кодекса, е необходимо лизингополучателите по договори за финансов лизинг да предоставят на лизингодателя предварително писмено съгласие по условията на застрахователните договори относно лизинговото имущество, както при първоначалното им сключване, така и при всяко последващо подновяване.

За Ваше улеснение сме предвидили следните варианти за предоставяне на съгласие, от които можете да изберете най-удобния за Вас:
  • Чрез ежегодно предоставяне на декларация-съгласие (физически лица, юридически лица) по образец за конкретните условия на всеки застрахователен договор;
  • Чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно (физически лица, юридически лица) по образец, с което лизингополучателят упълномощава лизингодателя за срока на договора за лизинг или за определен по-кратък срок, да сключва застрахователните договори и да изразява съгласие по условията им;
  • Чрез сключване на договор за поръчка с лизингодателя за целия срок на договора за лизинг, с който лизингополучателят възлага на лизингодателя да сключва застрахователните договори и да изразява съгласие по условията им.
Също така, лизинговото дружество вече предлага и сключването на дългосрочни застраховки ГО и КАСКО до изтичане срока на лизинговия договор, от които можете да се възползвате.

За повече информация относно начините и конкретните срокове за предоставяне на съгласие по всеки договор можете да се свържете с нас на тел. 02/810 05 23; 02/810 05 12; 02/810 05 22 или по електронната поща: auto@dskleasing.bg