Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
  • Начало
  • Информация за контакт с нас
ДСК Лизинг АД
1303 София, бул. "Александър Стамболийски" № 73, ет. 4
Идентификационен номер: 131413749
Телефон: 0700 18 181
E-mail: auto@dskleasing.bg
URL: www.dskleasing.bg
Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет
Костадин Караджов
E-mail: kostadin.karadzhov@dskleasing.bg
Финансов директор и Член на Управителния съвет
Лилия Стефанова
E-mail: liliya.stefanova@dskleasing.bg
Продажби
Кирил Спиров
Ръководител търговски екип
тел.: 02/ 810 05 10
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: kiril.spirov@dskleasing.bg
Виктор Иванов
тел.: 02/ 810 05 16
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: viktor.ivanov@dskleasing.bg
Десислава Павлова
тел.: 02/ 810 05 32
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: desislava.pavlova@dskleasing.bg
Мария Златанова
тел.: 02/ 810 05 22
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: Mariya.Zlatanova@dskleasing.bg
Олга Янкова
тел.: 02/ 810 05 38
факс: 02/ 980 42 71
E-mail: olga.iankova@dskleasing.bg
Росен Попов
Регионален директор "Продажби"
тел.: 02/ 810 05 70
GSM: 0879 545 359
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: rosen.popov@dskleasing.bg
Клон Пловдив
Иван Младенов
тел.: 02/ 810 05 71
факс: 032/ 660 782
E-mail: Ivan.Mladenov@dskleasing.bg
Клон Бургас
Росен Черкезов
тел.: 056/ 826 964, 02/ 810 05 40
GSM: 0879 545 363
факс: 056/ 826 964
E-mail: Rosen.Cherkezov@dskleasing.bg
Дияна Петева
тел.: 02/ 810 05 41
GSM: 0879 545 360
E-mail: Diyana.Peteva@dskleasing.bg
Клон Варна
Златина Ангелова
GSM: 0884 555 181
E-mail: zlatina.angelova@dskleasing.bg
Красимира Стоянова
GSM: 0884 555 184
E-mail: krasimira.stoyanova@dskleasing.bg
Петя Кунчева
GSM.: 0882 907 870
E-mail: Petya.Kuncheva@dskleasing.bg
Клон Стара Загора
Иван Иванов
тел.: 02/ 810 05 60, 042/ 601 174
GSM: 0884 555 188
факс: 042/ 601 174
E-mail: ivan.ivanov@dskleasing.bg
Николай Койчев
тел.: 02/ 810 05 61, 042/ 601 174
факс: 042/ 601 174
E-mail: nikolay.koychev@dskleasing.bg
Клон Велико Търново
Боряна Милева
тел.: 02/ 810 05 76
GSM: 0877 664 047
E-mail: Boryana.Mileva@dskleasing.bg
Бек-офис
Анелия Младенова
тел.: 02/ 810 05 33
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: aneliya.mladenova@dskleasing.bg
Десислава Арабаджиева
тел.: 02/ 810 05 25
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: desislava.arabadzhieva@dskleasing.bg
Красимир Ненчовски
тел.: 02/ 810 05 28
GSM: 088 455 51 82
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: Krasimir.Nenchovski@dskleasing.bg
Застраховки
Владимир Канцов
тел.: 02/ 810 05 23
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: vladimir.kantsov@dskleasing.bg
Милена Милева
тел.: 02/ 810 05 12
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: milena.mileva@dskleasing.bg
Анна Михайлова
тел.: 02/ 810 05 54
GSM: 0884 55 51 86
факс: 02/ 980 36 81
E-mail: anna.mihaylova@dskleasing.bg
Събиране на вземания и управление на портфейла
Сергей Дончев
Портфолио мениджър
тел.: 02/ 810 05 07
GSM: 0889 222 499
факс: 02/980 42 71
E-mail: Sergey.Donchev@dskleasing.bg
Тургай Ариф
Портфолио мениджър
тел.: 02/ 810 05 56
GSM: 0879 54 53 62
факс: 02/980 42 71
E-mail: Turgay.Arif@dskleasing.bg
Дължими плащания и фактуриране
Бисер Иванов
тел.: 02/ 810 05 37
GSM: 0884 555 190
E-mail: biser.ivanov@dskleasing.bg
Деница Дунева
тел.: 02/ 810 05 59
GSM: 0876 33 55 83
E-mail: Denitsa.Duneva@dskleasing.bg
Прехвърляне на собственост върху изплатени лизингови активи
Кадифея Ичконова
тел.: 02/ 810 05 57
GSM: 0877 600 811
E-mail: kadifeya.ichkonova@dskleasing.bg